Volejbal

První zmínka o oddílu odbíjené je z roku 1949, kdy družstvo skončilo na 2. místě v okresní soutěži. Družstvo pak pokračuje v činnosti až do roku 1954. K obnovení činnosti došlo v roce 1974. Od té doby hrálo družstvo mužů okresní přebor až do roku 1996. V roce 1976 vzniklo družstvo žáků, které hrálo okresní a krajské soutěže až do roku 1984. V témže roce je založeno také družstvo žen. Toto hrálo okresní soutěže až do roku 1985.

Od roku 1985 hrálo také družstvo žaček okresní přebor do roku 1988.

I po skončení účasti družstev v soutěžích se hráči a přátelé volejbalu stále schází každý čtvrtek od 19:00 hod. Někteří členové hrají od roku 2014 Veselskou volejbalovou ligu. Od roku 2014 taktéž učíme hrát volejbal děti školního věku a to v úterý od 16:00 hod. Oddíl se snaží každoročne uspořádat zimní a letní turnaj.

Tréninky a turnaje probíhají na sportovní hale. Noví zájemci o hru jsou u nás stále vítáni.

Kontaktní adresa: Čožík Josef (Těmice 140)

Tel: 605 382 033

e-mail: cozjosef@gmail.com